ANLÄGGNINGSBOLAGET HJÄLPER FÖRETAG I STORSTOCKHOLM
MED
MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN.
Vi inriktar oss på både utförande- och totalentreprenader med allt från projektering till schaktning, sprängning, spont och pålningsarbeten tillsammans med kompletta VA- samt planeringsarbeten. Vi är ett litet bolag där du som kund får nära kontakt med regionchefen och där ett bra samarbete mellan dig som uppdragsgivare och Anlab väger tungt. Samtidigt ingår vi i Gullringsbo-koncernen, vilket medför en finansiell styrka som många i vår storlek saknar.

Kontakta

Välkommen att kontakta oss

Kontor
Ranhammarsvägen 20
168 67 BROMMA

Telefon

Egill Gislason
+46 702 52 09 09